Kysy lisää  040-5577541 ja sähköpostitse  oljy-lepisto@pp.inet.fi

Öljysäiliötarkastukset

30 vuoden kokemuksella!

Toimimme Pirkanmaalla

ja sopimuksesta myös muualla.

Huolto ja tarkastus

Öljysäiliön kunnossapito

 • Tarkkaile vaipan ja suoja-altaan kuntoa silmämääräisesti.
 • Muovisen/nailonsäiliön huolto-ohjeet saat öljysäiliön valmistajalta.
 • Tärkein huoltotoimenpide säiliölle on säännöllinen hyväksytyn tarkastusliikkeen tekemä tarkastus.

Milloin säiliön tarkastus tulisi tehdä?

 • Pohjavesialueilla määräaikaistarkastukset öljysäiliön kuntoluokan mukaan ovat pakollisia, ensimmäinen tarkastus kymmenen vuoden kuluttua säiliön asennuksesta!
 • Myös pinnoitetut säiliöt on tarkastettava kuntoluokkansa mukaan pohjavesialueella.
  esim. A-luokan säiliö pitää tarkastaa viiden vuoden jälkeen pinnoittamisesta.
 • Pohjavesialueella sijaitsevat maanpäälliset öljysäiliöt ja säiliöt muualla kuin pohjavesialueella suositellaan tarkastettavaksi samojen ohjeiden mukaan kuin pohjavesialueellakin.
 • Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan usein lisävelvoitteita öljysäiliöiden tarkastuksista.

Milloin öljysäiliö on syytä uusia?

 • Säiliö todetaan tarkastuksessa kuuluvaksi C- / D-luokkaan.
 • Terässäiliön ikä ylittää 30 vuotta.
 • Säiliöllä ei ole tunnuskilpeä.
 • Säiliö on asennettu paikkaan, jossa sitä on mahdotonta tarkastaa.
 • Säiliön rakenteessa on selvästi havaittavissa olevia muutoksia.

Öljysäiliön käytöstä poisto

 • Säiliö on aina tyhjennettävä ja puhdistettava sekä täyttö on estettävä.
 • Viranomaiset antavat tarvittaessa menettelyohjeet säiliön käytöstä poistoon. ⁂ Ympäristönsuojelumääräykset Pirkanmaalla edellyttävät säiliön poistoa maaperästä.
 • Poikkeusta säiliön poistoon voi hakea kunnan ympäristöviranomaiselta.
 • Maaperän puhtaus on tarpeen varmistaa poiston yhteydessä asiantuntijan toimesta.
 • Aluepelastuslaitokselle ja ympäristöviranomaiselle on tehtävä ilmoitus säiliön käytöstä poistosta.

Kotivakuutus

Korvaukset öljyvahinkotapauksessa eivät ole itsestään selviä. Säiliön ikä, laiminlyönnit öljysäiliöiden huollossa ja puuttuvat/rikkinäiset varusteet saattavat vähentää korvauksia. Tärkeää onkin tutustua omaan kotivakuutukseensa.

 • Kaikista öljyvahingoista on ilmoitettava viipymättä hätäkeskuksen numeroon 112.
 • Vahingon tapahduttua ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi.
 • Aluepelastuslaitos suorittaa aina tarkastuksen vahinkopaikalla ja osallistuu tarvittaessa torjuntatoimiin.

Kysy lisää  040-5577541 ja sähköpostitse  oljy-lepisto@pp.inet.fi